Keep going

Ask me anythingrandom
0

Giờ sao trong mỗi mối quan hệ nào mình cũng có cảm giác bị lừa dối nhỉ. Do anh quá nhạy cảm hay đời cứ chơi anh ???

0

Chẳng lẽ số phận VN cứ về nhì thôi à

0

Vợ tương lai à. Trung thu này đừng làm gì có lỗi với anh nhé =))))))

45

"Trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã…"

- Một chuyện xuvơnia - Nam Cao (via tinsoftware)