Keep going

Ask me anythingrandom
0

Tự nhiên muốn có siêu năng lực như trong phim siêu nhân nhân quá =’=

0

Giờ tìm được đứa nào yêu cho tử tế cũng khó.

0

Đi nhậu tới trễ uống đc vài ly xong chung xị rưỡi =’=
Tháng này chắc toàn nước sôi với mỳ tôm.

0
sutuhobao replied to your post“Lại mất ngủ. SG đang mưa..”
Ko mưa @@
Thủ Đức mưa =’=
2

Lại mất ngủ.
SG đang mưa..

0

Đờ éo thể tin nổi Việt Năm ăn Iran 4-1.